Strona Główna
     
  Katedra Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ - pokój 18, tel. 042 635 62 00  
 

Kierownik

Prof. dr hab. Wiesław Puś , profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego

 
  Zakład Historii Gospodarczej  
 

Kierownik

Prof. dr hab. Wiesław Puś , profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Rafał Kowalczyk – adiunkt (pokój 46)

Dr Wojciech Ziomek – adiunkt (pokój 50, tel. 042 635 61 78)

 
  Zakład Przemian Struktur Społecznych  
 

Kierownik

Dr hab. Jarosław Kita, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego (pokój 46)

Dr Ewelina Kostrzewska – adiunkt (pokój 46)

Dr Marta Sikorska-Kowalska – adiunkt (pokój 311)

Dr Krzysztof Woźniak – starszy wykładowca (pokój 311)

 

Badania naukowe prowadzone w Katedrze obejmują szeroko pojętą problematykę dziejów społeczno-gospodarczych ziem polskich w XIX i XX wieku oraz historię wojskowości polskiej w XIX wieku. W okresie od 2003 r. Katedra Historii Społeczno-Gospodarczej wydaje własne czasopismo, jest to rocznik pn  Studia z historii społeczno-gospodarczej XIX i XX wieku, w którym artykuły i recenzje publikują historycy z różnych ośrodków naukowych w Polsce. W 2008 r. wspomniane czasopismo  uzyskało w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i Nauki  punktację cztery (4). Dotychczas ukazało się pięć numerów Studiów, a kolejny szósty jest w druku.